Úvod Novinky Aktuálne POZOR: Tento mesiac sa zmenil ZÁKLADNÝ poplatok. Toľkoto po novom zaplatíte!

POZOR: Tento mesiac sa zmenil ZÁKLADNÝ poplatok. Toľkoto po novom zaplatíte!

Od 1. júla začína platiť nový "cenník". Polícia vám vyrubí vyšší poplatok za staršie vozidlá. Elektromobily majú výhodu.

1

Od 1. júla 2023 nadobudla účinnosť novela zákona o správnych poplatkoch. Prináša nový spôsob výpočtu správnych poplatkov pri zápise vozidiel na základe tzv. ekologického koeficientu. Zavádza sa tiež možnosť objednať si zadnú tabuľku s evidenčným číslom /TEČ/ menšieho rozmeru na základe výnimky Ministerstva dopravy SR.

Jazdené autá = vyšší poplatok

Za zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie /spolu vykonaním úprav v dokladoch vrátane ich vydania/ je suma vypočítaná ako súčin sadzby poplatku podľa najvyššieho výkonu motora a ekologického koeficientu vozidla podľa druhu euronormy alebo dátumu prvej evidencie, najmenej však v sume 33 eur.

Základný poplatok sa odvíja od výkonu vozidla
Nové sadzby platné od 1. júla 2023. Zdroj: MinV

Znamená to, že správny poplatok sa nebude znižovať so zvyšujúcim sa vekom vozidla, ale vždy bude rovnaký v závislosti od výkonu motora a ekologického koeficientu vozidla.

Zápis držiteľa motorového vozidla, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobil), do evidencie vozidiel zostáva v sume 33 eur.

Pre vozidlo s palivom vodík alebo vozidlo s kombináciou akékoľvek palivo+PHEV (plug-In hybrid) bude poplatok vypočítaný vo výške 20 percent základnej sumy sadzby podľa výkonu motora /ekologický koeficient/.

Poplatok zníži ekologický koeficient
Ekologický koeficient, ktorý znižuje registračný poplatok. Staršie autá budú v značnej nevýhode. Zdroj: MinV

Zanikajú teda zľavy z výšky správneho poplatku pre hybridné vozidlá s inou kombináciou palív a pre vozidlá s pohonom LPG, CNG alebo tzv. mild hybridy.

Ťažko zdravotne postihnutí držitelia vozidiel

Poplatok za zápis držiteľa motorového vozidla sa zníži o polovicu:

  • pri zápise vozidla, ktorým je držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,
  • v prípade motorového vozidla s úpravou pre s ŤZP,
  • v prípade motorového vozidla kategórie M1 a N1, ak nebol pri jeho kúpe poskytnutý kompenzačný príspevok podľa zákona č. 447/2008. Minimálna výška správneho poplatku za zápis držiteľa ŤZP bez poskytnutia peňažného príspevku je 16,50 eur.

Tzv. rodinné autá

Poplatok sa zníži o 50 %, najviac však na 33 eur, pri zápise motorového vozidla kategórie M1 s najmenej šiestimi miestami na sedenie, s výkonom motora do 110 kW vrátane, ak ide o zápis držiteľa, ktorým je osoba podľa osobitného predpisu uplatňujúca si nárok na prídavok na dieťa /najmenej na štyri deti/ najneskôr do dovŕšenia 19 rokov veku.

Neštandardná TEČ

Ustanovuje sa možnosť objednať zadnú TEČ s rozmermi 24 cm x 15 cm, ak Ministerstvo dopravy SR ako typový schvaľovací orgán povolilo výnimku z technických požiadaviek na umiestnenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom.

Bude sa to týkať vozidiel so spaľovacím motorom, PHEV alebo elektrických vozidiel s prednou TEČ s rozmerom 52 x 11 cm, ako aj prípojných vozidiel.

Policajný zbor v tejto súvislosti pripomína, že od 1. júla zaniká možnosť použiť súdno-znalecký posudok pri zápise vozidiel do evidencie.