Zamykáte svoj telefón PIN kódom? Dá sa odhaliť pomocou toho, ako držíte...

Zamykáte svoj telefón PIN kódom? Dá sa odhaliť pomocou toho, ako držíte telefón

1

Výskumníci z britskej univerzity v Newcastle zrejme prišli na nový spôsob, akým môžu hackeri odhaliť váš PIN. Na vine sú moderné gyroskopy uložené v zariadeniach. Vďaka nim totiž môže útočník odhaliť, ako telefón pri zadávaní PIN kódu nakláňate.

Tím počítačových výskumníkov tiež tvrdí, že ak budú mať prístup k údajom z vášho gyroskopu, zistia váš PIN na prvý pokus v 70-percentách prípadov. 100-percentná šanca odhalenia kódu je pri piatich pokusoch, čo je tiež celkom nízke číslo.

Ako to vedia len pomocou gyroskopu?

Ako to však môže využiť „bežný“ hacker? Internetové prehliadače totiž zdieľajú informácie z telefónu, ak o to príslušná stránka požiada a ak mu to povolíte. Údaje, ako napríklad GPS poloha, ktoré sú považované za citlivé, váš telefón bez vášho súhlasu nikomu neposkytne. Avšak dáta z gyroskopu takto považované nie sú a môžu byť bez problémov predávané ďalej. Z toho teda potenciálne vyplýva nebezpečenstvo nevedomého zdieľania svojho bezpečnostného PIN kódu.

Odhaliť toho bolo možné ešte viac

Pomocou gyroskopu bolo však možné odhaliť viac – či klikáte krátkym dotykom, dlhým podržaním alebo prst po displeji posúvate. Pri každom úkone totiž telefón nevedome držíme trochu a tým pádom ho aj rôzne nakláňame. Gyroskop všetky tieto pohyby pri rôznych interakciách zaznamenáva. Okrem PIN kódu je teda možné rozlúštiť aj to, na akej stránke sa práve užívateľ nachádza, na čo kliká a kedy píše.

Autori tohto výskumu sa však na druhú stranu vyjadrili, že riziko takéhoto typu odcudzenia nie je príliš veľké. Potenciálny hacker by totiž musel odhaliť, ktorý pohyb prislúcha konkrétnym čísliciam. Dáta z gyroskopu by tak bolo potrebné sledovať dlhší čas a systematicky ich zaznamenávať.

Na túto skutočnosť už boli giganti Apple a Google upozornení, no zatiaľ neposkytli žiadne vyjadrenie.

  • unhappy_guy_cause_of_KAT

    finger print !!! OMFG :)