Komunikácia firiem so zákazníkmi sa čoraz viac presúva na sociálne siete. Orange tieto trendy podporuje a pre svojich zákazníkov priniesol už niekoľko inovatívnych spôsobov, akými s ňou môžu zákazníci prostredníctvom sociálnych sietí komunikovať.

Vďaka svojej aktívnej komunikácii so svojimi zákazníkmi na Facebooku v treťom štvrťroku 2015 získal Orange Slovensko certifikát Socially Devoted Brand (Sociálne starostlivá značka), ktorý každý štvrťrok udeľuje spoločnosť zaoberajúca sa analýzou sociálnych médií Socialbakers.

Spoločnosť Socialbakers hodnotí pomer zodpovedaných otázok k celkovému počtu otázok, ktoré návštevníci sociálnych sietí jednotlivým spoločnostiam adresujú na nástenkách ich Facebookových stránok. Orange v období od 1. júla do 30. septembra 2015 odpovedal na 94 % otázok návštevníkov svojej stránky na Facebooku, pričom priemerná hodnota tohto ukazovateľa v telekomunikačnom sektore podľa Socialbakers v celosvetovom meradle v treťom štvrťroku 2015 dosiahla úroveň 88,6 %.

„Certifikát od spoločnosti Socialbakers nás veľmi teší, vnímame ho ako uznanie za našu snahu o maximálnu starostlivosť o našich zákazníkov. Našim zákazníkom chceme byť vždy po ruke a byť tam, kde sú oni. Práve online prostredie a sociálne siete považujeme za vhodné prostredie na aktívnu komunikáciu so zákazníkmi, kde im môžeme byť na blízku,” povedal Peter Tóth, manažér korporátnej komunikácie spoločnosti Orange Slovensko.

Náš generálny riaditeľ Pavol Lančarič, herci Lukáš Latinák aj Braňo Bystriansky splnili svoj sľub a rozdali v uliciach…

Posted by Orange on 10. december 2015

Ľudia dnes veľmi aktívne využívajú sociálne siete nielen na zdieľanie správ a zážitkov so svojimi blízkymi a priateľmi, ale aj na hľadanie informácií a komunikáciu s dodávateľmi služieb, ktoré využívajú. A na svoje otázky alebo problémy očakávajú aj odpovede. Vďaka svojej aktivite na sociálnych sieťach sociálne starostlivé značky získavajú až 3,5-krát viac interakcií so svojimi zákazníkmi, ako značky, ktoré v on-line prostredí komunikujú menej.