Úvod Elektromobilita EÚ zistila, prečo sa nepredávajú elektromobily tak, ako by chcela. Tipnete si?

EÚ zistila, prečo sa nepredávajú elektromobily tak, ako by chcela. Tipnete si?

Elektromobily sú pre bežných smrteľníkov príliš nákladné. Uvedomuje si to aj EDA, ktorý oroduje za nižšie ceny a lepšie podmienky.

3

Elektromobily sú všeobecne vnímané ako ekologická budúcnosť nielen osobnej dopravy. Cieľ je to naozaj pekný, no žiaľ, jeho dosiahnutie nie je zrovna jednoduché. Problémová je najmä cesta elektromobilu z výrobnej linky do rúk konečného spotrebiteľa. Dôvod je pritom veľmi prostý – elektromobily sú pre bežných ľudí stále príliš drahé, a tak mnohí z nich radšej ostávajú verní spaľovákom. To sa však môže čoskoro zmeniť, a to vďaka Európskej únii (EÚ), informoval server TECHBYTE.

Elektromobil je pre mnohých aj naďalej pridrahý

EÚ chce do roku 2050 dosiahnuť úplnú uhlíkovú neutralitu, teda nulové emisie uhlíka. Aby však niečo také bolo možné, musí efektívne dekarbonizovať predovšetkým dopravu, keďže tá figuruje ako jeden z najväčších prispievateľov škodlivých emisií.

Riešenie predstavujú práve elektromobily. Háčik je v tom, že elektrický pohon nie je ľahko dostupný. Problémové sú najmä vysoké kúpne ceny, ktoré si mnoho bežne zarábajúcich občanov jednoducho nemôže dovoliť. Celkom nákladná je potom aj prevádzka, teda ak do nej zarátame aj prípadné opravy.

Veľký vplyv cien na popularitu elektromobilov možno vnímať najmä v krajinách so slabším hospodárstvom, resp. s nižšou životnou úrovňou, medzi ktoré sa radí aj Slovensko. Ľudia žijúci v takýchto krajinách dôkladnejšie zvažujú svoje výdavky a nad každou kúpou úpenlivo premýšľajú. A samozrejme, platí to aj pri zvažovaní kúpy nového auta.

Pomocná ruka od EÚ

To, že elektromobily sú pre bežného človeka príliš drahé, si uvedomuje nielen široká verejnosť, ale aj vysoko postavené orgány, vrátane Európskeho dvora audítorov (EDA). Ten figuruje ako nezávislý externý audítor, ktorého cieľom je zlepšiť spravovanie rozpočtu EÚ, napríklad podávaním aktuálnych správ o stave finančných prostriedkov.

Jeho nové inštrukcie sú celkom prosté – je dôležité, aby elektromobily čo najskôr zlacneli a stali sa tak atraktívnejšími pre bežných ľudí. Ťažko povedať, čo presne bolo tým impulzom, ktorý primäl EDA k takémuto stanovisku.

Možno to bola slabá miera adopcie elektromobilov v niektorých, resp. chudobnejších krajinách EÚ. Napríklad na Slovensku je podiel elektromobilov na celkovom vozovom parku minimálny, ba až zanedbateľný. Mnohé iné krajiny už dosiahli tzv. zlomový bod. Tento pojem sa používa, keď elektromobily prekročia 5-percentný podiel na celkovom objeme predaja nových vozidiel. Na Slovensku sa k tejto hranici zatiaľ nepribližujeme. Podľa posledných odhadov hrozí, že sa nám ju podarí dosiahnuť až v roku 2027.

Elektromobil
Ilustr. obr. | Zdroj: Getty Images Signature

Možno to však bola aj smutná skutočnosť, že objem emisií produkovaný bežnými spaľovákmi sa za poslednú dekádu neznížil. „Sme nútení uznať, že napriek vysokým ambíciám a prísnym požiadavkám väčšina konvenčných automobilov stále vypúšťa rovnaké množstvo CO2 ako pred 12 rokmi,“ uviedol Nikolaos Milionis, člen EDA, pre Reuters.

Milionis vníma ako riešenie elektromobily. Pokiaľ ide o plug-in hybridy, tie ako efektívne riešenie ekologickej otázky nevníma, keďže v skutočne prevádzke vypúšťajú do ovzdušia až o 250 percent viac emisií, než koľko ich vypúšťajú v laboratórnych podmienkach.

Európa musí byť viac samostatná

EDA chce, aby boli učinené výrazné zmeny, vďaka ktorým budú elektromobily konkurencieschopnejšie a budú sa rýchlejšie šíriť medzi bežných ľudí. V tomto smere má pomôcť aj dostatočná a stabilná dodávka surovín, ktoré sú potrebné na výrobu batérií, či posilnenie nabíjacej infraštruktúry v jednotlivých krajinách.

Batérie zohrávajú dôležitú úlohu aj pri tvorbe cien. Elektromobily nie sú drahé len tak bezdôvodne. Veľký podiel na tom majú práve akumulátory, v ktorých výrobe nie je Európa úplne samostatná. Územie bloku si pripisuje iba 10 percent celosvetovej produkcie. Dominantným hráčom je Čína, kde sa produkuje až 76 percent všetkých batérií.

A to ešte nehovoríme o tom, že zdroje surovín, ktoré sú na výrobu batérií potrebné, sa často nachádzajú na odľahlých miestach, a teda je potrebné prevážať na veľké vzdialenosti.

Aby teda mohli byť elektromobily v Európe lacnejšie, bude potrebné, aby sme sa naučili byť viac samostatní, pokiaľ ide o ich výrobu. Ak sa tak nestane, obyvatelia bloku sa časom začnú čoraz častejšie obracať na čínsky dovoz. Pre tú sa európsky trh stáva čoraz atraktívnejší, pričom ak si zachová alebo posilní svoje dominantné postavenie, čo sa týka batérií, dosť možno si bude adekvátne korigovať svoje ceny.