Úvod Novinky Slováci bojujú o české stanice: Úrad vydal prekvapivé rozhodnutie

Slováci bojujú o české stanice: Úrad vydal prekvapivé rozhodnutie

Protimonopolný úrad (PMÚ) SR nevníma ukončenie českých TV staníc pozitívne. Výsledky prešetrovania hovoria jasne.

2

Prítomnosť českých TV staníc v ponukách našich operátorov nie je všetkým po chuti. Sťažujú sa na ňu dve vplyvné televízie, a to TV Markíza a TV JOJ.  Celá záležitosť sa tiahne už dlhšie, čo môže byť jeden z dôvodov, prečo sa na ňu po novom rozhodol pozrieť aj Protimonopolný úrad (PMÚ) SR. Jeho názor je jasný. Téme sa venuje server TECHBYTE.

PMÚ na základe viacerých podnetov zahájil prešetrovanie distribúcie televíznych programových služieb na Slovensku, konkrétne v súvislosti s českými stanicami. Cieľ prešetrovania bol celkom prostý, a to zistiť, či naozaj existuje pádny dôvod na začatie správneho konania.

Komerční vysielatelia od operátorov požadovali, aby obmedzili retransmisiu obsahu, ku ktorým majú výhradné licenčné práva pre územie Slovenska. Ako dôvod udávali teritoriálnu exkluzivitu, ktorú získali od vlastníkov práv.

Viacero úrovní

Úrad záležitosť skúmal na viacerých úrovniach, nakoľko na viacero úrovní môžeme rozdeliť aj účastníkov dotknutého trhu. Na prvú úroveň možno zaradiť vlastníkov práv k vysielaným titulom, čo môžu byť napríklad filmové štúdiá. Tieto subjekty poskytujú svoje práva za finančnú odplatu televíznym vysielateľom. Následne sa obsah stane súčasťou ponuky operátorov.

Celý reťazec je teda prepojený zmluvami medzi vysielateľmi a vlastníkmi práv k vysielanému obsahu. Vlastníci predávajú vysielateľom práva s platnosťou na územie konkrétnej krajiny. Tieto práva môžu byť udelené exkluzívne alebo nevýhradne. Exkluzívna distribúcia, resp. vyššie zmienená teritoriálna exkluzivita dná územím štátu je pritom celkom rozšírená, teda na ňu nenarazíme len zriedka.

Ilustr. obr. | Zdroj: Getty Images Signature

Koniec českých TV staníc nevníma pozitívne

„Z európskej súťažnej judikatúry vyplýva, že samotný fakt, že vlastník práv udelil licenciu s exkluzivitou pre určité územie na určitý čas sám osebe nie je dostatočným na konštatovanie, že takáto dohoda má protisúťažný cieľ. V rozpore s hospodárskou súťažou by však mohli byť ďalšie dodatočné zmluvné povinnosti, ktorých uplatňovanie by upevňovalo udelenú exkluzivitu pre určité územie. PMÚ však v tomto prípade takéto dodatočné zmluvné povinnosti neidentifikoval,“ uvádza PMÚ vo svojom rozhodnutí. „Prešetrovanie ukázalo, že nie je možné vylúčiť kolíziu licenčných práv udelených slovenským vysielateľom s licenčnými právami udelenými k určitým titulom vysielaným na dotknutých českých TV staniciach. O tejto otázke však môže rozhodnúť iba príslušný súd.“

PMÚ sám o sebe nevníma prípadný koniec českých TV staníc na Slovensku kladne. V takom prípade sa totiž výrazne obmedzí výber zákazníka. „Ukončenie celého vysielania zahraničnej TV stanice nie je žiaduce a nemôže byť voči operátorom ani vynucované. Vypnutie konkrétneho autorsky chránené diela je technickou, právnou a ekonomickou otázkou a ukončenie vysielania en bloc z dôvodu ochrany autorských práv sa tak javí ako neprimerané a neodôvodnené,“ uvádza úrad.

Predmetom žiadosti slovenských vysielateľov vraj nebolo obmedzenie retransmisie celého vysielania niektorých českých TV staníc, ale iba ich určitej časti. PMÚ preto odporúča, aby operátori namiesto vypnutia zvážili iné možnosti.

Ďalšie prešetrovanie nie je potrebné

PMÚ teda nezistil porušenie zákona. Z jeho záveru pritom vypláva aj to, že v súčasnosti nie je potrebné pokračovať v prešetrovaní či otvárať správne konanie. Vývoj situácie však bude aj naďalej pozorne sledovať. V prípade potreby sa problematikou začne opäť zaoberať.