Úvod Novinky POZOR: Štát je nekompromisný. Mihnutím oka zvýšil základný poplatok, dotkne sa tisícov...

POZOR: Štát je nekompromisný. Mihnutím oka zvýšil základný poplatok, dotkne sa tisícov ľudí

Táto zmena má byť súčasťou úpravy sadzobníka správnych poplatkov. Ide o ďalší z mnohých krokov v pláne štátu skonsolidovať verejné financie a obmedziť schodok rozpočtu Slovenska.

6

Štát sa rozhodol podniknúť krok, ktorý nepochybne pobúri mnoho slovenských motoristov. Konkrétne sa rozhodol zvýšiť cenu správneho poplatku za vydanie vodičského preukazu. Ten sa týka prakticky každého vodiča, ktorému bol vodičský preukaz vydaný. O novinke informuje TOPSPEED.sk.

Správny poplatok za vydanie vodičského preukazu sa uhrádza napríklad vtedy, keď vodičovi vyprší platnosť vodičského preukazu. Tá štandardne dosahuje 15 rokov.

Zo 6,50 € na 10 €

V súčasnosti výška tohto poplatku dosahuje 6,50 €, Koľko to bude po novom? Rovných 10 €. Áno, zdraženie o 3,50 € nie je ktovieako markantné, no stále je to zdraženie. Táto zmena má byť súčasťou úpravy sadzobníka správnych poplatkov. Ide o ďalší z mnohých krokov v pláne štátu skonsolidovať verejné financie a obmedziť schodok rozpočtu Slovenska, ktorý v poslednom období dosiahol náramne vysoké hodnoty.

Vodičský preukaz
Zdroj: MV SR

K zvýšeniu správneho poplatku za vydanie vodičského preukazu má dôjsť v apríli budúceho roku. V tom istom dátume dôjde aj k zdražovaniu správnych poplatkov v spojitosti s tabuľkami EČV.

Základný poplatok za vydanie osvedčenia o evidencii sa zvýši zo 6 € na 9 €, zatiaľ čo poplatok za urýchlené vydanie sa zdvihne z 30 € na 45 €, Jedna štandardná tabuľka s EČV sa bude po novom predávať za 25 €, čo je značný nárast oproti súčasným 16,5 €. Dvihnú sa však aj ceny zvláštnych tabuliek, voliteľných tabuliek a duplikátov, a to na 50 € (z 33 €), 250 € (zo 165,50 €) a 100 € (zo 66 €).

„Perfektné“ načasovanie

Rozhodnutie zdvihnúť poplatok za predĺženie platnosti vodičského oprávnenia taktiež prichádza v čase, kedy mnoho slovenských motoristov navštevuje úrady s úmyslom zameniť staré vodičské preukazy ružovej farby. Podľa pôvodného plánu mali mať neobmedzenú platnosť, no nakoniec sa štát rozhodol plán zmeniť – ich platnosť vyprší už na konci tohto roka, teda 31. decembra.

Ak teda vlastníte takýto vodičský preukaz, odporúčame vám sa urýchlene dostaviť na príslušný úrad, zaplatiť správny poplatok a nechať si vystaviť nový preukaz. V prípade, že sa preukážete vypršaným vodičským preukazom, hrozí vám vysoká pokuta, ako aj odobratie preukazu.

Štát je v červených číslach

Ako už bolo spomenuté, zvýšenie správneho poplatku je súčasťou snahy štátu postupne ozdraviť verejné financie, ako aj znížiť schodok. Podľa štátu ide o nevyhnutný krok. „Vzhľadom na vysoký deficit verejných financií a enormné zadlženie Slovenska sa predkladaným zákonom navrhuje súbor konsolidačných opatrení, realizáciou ktorých sa zabezpečia dodatočné príjmy štátneho rozpočtu, čo prispeje k stabilizácii verejných financií a k eliminácii negatívnych vplyvov na vývoj hospodárenia Slovenskej republiky,“ uvádza návrh ministerstva financií.

Vodičský preukaz (predná strana)
Zdroj: MV SR

Na záver treba podotknúť, že správny poplatok vo výške 10 € sa bude uhrádzať po vydaní nového preukazu, a to v štandardnej lehote 30 dní. K dispozícii potom bude aj možnosť urýchleného vydania do 2 pracovných dní, V takom prípade však treba rátať s ešte vyšším poplatkom, ktorý môže dosahovať až 4-násobok základnej sadzby. „Pri vydávaní vodičského preukazu vyberie správny orgán poplatok do výšky štvornásobku príslušnej sadzby,“ stojí v zákone.