Úvod Elektromobilita Výsmech pre majiteľov elektromobilov: Slovenská vláda neschválila ani absolútny základ pomoci!

Výsmech pre majiteľov elektromobilov: Slovenská vláda neschválila ani absolútny základ pomoci!

Červenú dostáva ďalší stimul.

15
Zdroj: Tesla Model S (FOTO Al Abut / flickr.com)/Getty Images/Pixabay

Majitelia elektromobilov sa ani v budúcom roku nedočkajú kľúčovej výhody. Reč je o diaľničných známkach, ktoré by podľa Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD) mali byť pre elektromobily zadarmo. Tak sa ale nestane. Diaľničné poplatky pre elektromobily tak budú aj naďalej dosahovať rovnakej výšky ako pre spaľováky. Téme sa venuje server TECHBYTE.

Majiteľom elektromobilov sú sľubované mnohé výhody. Niektorých sa aj síce dočkali, no rozhodne nie všetkých. A platí to aj pre Slovákov. APZD lobuje za to, aby bezemisné elektromobily mali v roku 2023 nulové diaľničné poplatky. V rámci plug-in hybridov chce zase sadzby znížiť na polovicu. Tento návrh neprešiel.

Je tu však háčik v podobe ešte jedného návrhu. Tým je LP/2022/747 Návrh Akčného plánu rozvoja elektromobility v Slovenskej republike. Ten stanovuje, že Slovensko sa k takejto zmene už čiastočne zaviazalo. Ako je to možné? Odpoveďou je dohoda Green deal platná na európskej úrovni. Podľa tejto dohody totiž majú členské krajiny povinnosť stimulovať rozvoj elektromobility. A práve zrušenie, respektíve zníženie diaľničných poplatkov, možno považovať za relatívne silný stimul.

Dôvodom zamietnutia návrhu môžu byť peniaze. Na Slovensku sa však až tak veľa elektromobilov nepremáva čo znamená, že zrušenie diaľničných poplatkov by (veľmi) nebolelo ani z hľadiska príjmov. Napríklad v susednej Českej republike sú diaľnice pre elektromobily bezplatné, a to dokonca aj tie zahraničné.

Zdroj: Pexels

Slovensko patrí k menšine

Stimuly pre rozšírenie elektromobility zohrávajú v terajšej ekonomickej schéme kľúčovú úlohu. A do budúcna bude ich úloha silnieť ešte väčšmi. Netreba totiž zabúdať na nariadenie EÚ, podľa ktorého má byť od roku 2035 zakázaný predaj nových vozidiel so spaľovacím motorom.

Niektoré krajiny s týmto nariadením problém nemajú, iné presne naopak. Pre vysvetlenie týchto protipólnych názorov sa stačí pozrieť na výkonnosť jednotlivých ekonomík.

Slovensko je jednou z piatich krajín, ktoré chcú posunúť zákaz predaja spaľovákov o 5 rokov. Okrem nás sa v tejto skupine nachádza aj Portugalsko, Bulharsko, Rumunsko či Taliansko.

Súvislosť je celkom jasná – takmer všetky krajiny z tejto skupiny nemajú zrovna silnú ekonomiku. Napríklad také Nemecko silnú ekonomiku má, čo sa premieta aj na stave rozvoja elektromobility. Ďalším takýmto príkladom môže byť Nórsko.

Slovensko je taktiež jednou zo šiestich krajín, ktoré neposkytujú žiadne stimuly na nákup elektromobilov. Okrem nás na tento zoznam patria Bulharsko, Dánsko, Estónsko, Malta a Lotyšsko.