Úvod Zaujímavosti MIMORIADNE: EÚ chystá nové pravidlá. Zaviesť chce ďalšie povinné poistenie!

MIMORIADNE: EÚ chystá nové pravidlá. Zaviesť chce ďalšie povinné poistenie!

24
EÚ prichádza s upravenou smernicou hovoriacou o nových pravidlách poistenia motorových vozidiel. Chce zabezpečiť, aby boli občania lepšie chránení a aby sa zabezpečil rovnocenný prístup pri nehodách či predmetnom poisťovaní. O novinke informoval Európsky parlament vo svojej tlačovej správe. Právne predpisy chránia obete dopravných nehôd bez ohľadu na to, či k nim došlo v ich domácej krajine alebo akejkoľvek inej krajine, ktorá je členom Európskej únie. Nové pravidlá, v ktorých prospech bolo vznesených až 689 hlasov, majú za účelom nielen eliminovať medzery, respektíve nedostatky v doterajšej smernici o poistení motorových vozidiel, ale ju aj zlepšiť. Osoby, ktoré sa stanú účastníkmi dopravnej nehody, budú odškodnení aj v prípade, ak ich poisťovňa skrachuje. Reč padla aj na harmonizovaný výpis z histórie poistných udalostí na úrovni EÚ, ktorý zabráni diskriminácii, ak sa poistenec presťahuje z jedného členského štátu do iného členského štátu. Zabezpečiť sa má aj jednoduchšie porovnávanie cien, taríf a krytí, ktoré poskytovatelia ponúkajú, a to formou nových a predovšetkým bezplatných nástrojov na porovnávanie cien. Harmonizácie sa dočkali aj minimálne sumy poistného krytia naprieč celou EÚ. Táto zmena by sa pritom nemala dotknúť vyšších záruk, ktoré môžu jednotlivé členské štáty na svojom území stanoviť. Čo sa týka škôd na zdraví, vyčleniť sa má 6 450 000 eur na jednu nehodu bez ohľadu na počet poškodených alebo 1 300 000 eur na jednu osobu. V rámci škody na majetku bola výška sumy stanovená na 1 300 000 eur na nehodu, a to bez ohľadu na počet poškodených subjektov.

Ktoré vozidlá sú oslobodené od povinnosti poistenia?

Akých vozidiel sa táto nová smernica týka? Od povinnosti poistenia sú oslobodené vozidlá, ktorých rýchlosť je nižšia ako 14 km/h, a elektrické bicykle. To znamená, že výkonnejšie a ťažšie kolobežky zrejme budú musieť podliehať poisteniu. Smernica ďalej vylučuje povinnosť poistenia aj pre vozidlá určené na motoristické športy. „Dnešný deň je dobrým dňom pre všetkých používateľov vozidiel v Európe a pre všetkých, ktorí sa nešťastím stanú účastníkmi nehody. Ak vaša poisťovňa skrachuje, budete chránení. Harmonizované výpisy z histórie poistných udalostí budú znamenať, že v EÚ už naďalej nebudú existovať žiadne zámienky na diskrimináciu dobrých vodičov. Chránili sme rozšírenie elektrických bicyklov a potvrdili sme, že si nevyžadujú európske poistenie. Taktiež sme ukončili neistotu v súvislosti s európskymi motoristickými športami, ktoré môžu aj naďalej prebiehať bez potreby poistenia. Toto sú konkrétne príklady Európy, ktorá pracuje v prospech svojich občanov,“ uvádza Dita Charanzová, česká poslankyňa európskeho parlamentu. Čo bude nasledovať? Zákon musí byť formálne prijatý Radou, ktorá ho následne uverejní v Úradnom vestníku EÚ. Členské štáty budú mať po schválení presne 24 mesiacov na transpozíciu pozmenenej smernice do svojho vnútroštátneho právneho systému.