Úvod Novinky Revolut Junior na Slovensku: Rodičia, toto je účet budúcnosti pre vaše deti

Revolut Junior na Slovensku: Rodičia, toto je účet budúcnosti pre vaše deti

0

Celosvetovo pôsobiaca finančná platforma Revolut, ktorú využíva už viac ako 10 miliónov zákazníkov po celom svete, spustila na Slovensku službu Revolut Junior. Tento produkt je určený pre správu financií rodičov a ich deti vo veku od 7 do 17 rokov.

Cieľom tejto aplikácie je oboznámiť deti a mladistvých so zodpovednosťou, ktorá je pre správne nakladanie s financiami veľmi dôležitá. Akákoľvek manipulácia s finančnými prostriedkami prostredníctvom tejto aplikácie je monitorovaná zodpovedným dospelým.

Účty Revolut Junior môžu byť založené len rodičom alebo zákonným zástupcom, ktorý aplikáciu Revolut sám využíva. Aplikácia si kladie za cieľ odovzdať mladým ľuďom finančné zručnosti, ktoré využijú v okamihu, kedy sa stanú finančne nezávislými.

Vďaka aplikácii Revolut Junior budú môcť rodičia sledovať pohyby na účte svojich ratolestí a dostávať upozornenia na každú zrealizovanú transakciu. Súčasťou aplikácie je aj nová sekcia, ktorá rodičom umožní dohliadať na to, ako ich deti manipulujú s financiami. Samozrejmosťou je až špeciálne navrhnutá karta Revolut Junior.

Prostredníctvom hlavnej aplikácie Revolut tak môžu rodičia dohliadať nielen na financie svojich detí, ale aj na vlastné výdavky. To všetko z jediného zabezpečeného miesta. Riešenie tak zastreší dohľad nad správou peňazí celej rodiny. Aplikácia tiež obsahuje možnosť okamžitého prevodu financií na účty svojich detí.

Produkt tiež obsahuje bezpečnostné prvky, vďaka ktorým môžu rodičia alebo zákonní zástupcovia kontrolovať nastavenie karty a transakcií, ako napríklad online platieb. Pri každej vykonanej transakcii dostanú upozornenie.

Aplikácia Revolut Junior časom dostane aj ďalšie funkcie, medzi ktoré patrí napríklad nastavenie pravidelne prevádzanej čiastky, určovanie finančných cieľov, možnosti sporenia, podrobné prehľady transakcií, nastavenie limitov transakcií či finančné návody pre deti, ktoré im pomôžu rozvíjať finančné zručnosti. Každá funkcia je špeciálne navrhnutá tak, aby do nej boli zapojené ako deti, tak aj ich rodičia.

Aurelien Guichard, Produckt Owner Revolut Junior k novinke dodáva: “Spustením tohoto produktu chceme pomôcť deťom rozvíjať ich finančné schopnosti. Teší nás, že môžeme tento produkt popri Slovensku spustiť aj v ďalších európskych krajinách. Diskusie o peniazoch obvykle začínajú doma a veríme, že finančné zručnosti sú získavané postupne na základe skúseností a pod dozorom rodičov, či zákonných zástupcov. Revolut Junior rastie s deťmi až do chvíle, kedy si môžu založiť v Revolute štandardný účet pre dospelých. V okamihu dosiahnutí plnoletosti a nezávislosti majú finančné zručnosti, vďaka ktorým sa môžu vyhnúť chybám, ktoré by mohli byť veľmi drahé.”