Obrázok z videa o patente (zdroj: PatentYogi)

Po identifikácii pomocou rozpoznávania tváre, odtlačku prsta alebo oka používateľa prichádza ďalšia zaujímavá vec – identifikácia podľa tvaru ucha.

Takéto riešenie by malo zjednodušiť také zdvíhanie prichádzajúcich telefonátov alebo určenie vzdialenosti medzi hlavou a mobilným zariadením, čo sa využije pri automatickom nastavení hlasitosti slúchadla. A ako už zrejme tušíte, na vizuálne rozpoznávanie časti ľudského tela poslúži predný ‚selfie‘ fotoaparát.

Spoločnosť Amazon si biometrickú zabezpečovaciu technológiu dala patentovať ešte v roku 2011, pričom patent obdržala až v týchto dňoch.

Naše uši sú podľa odbornej štúdie rovnako ako odtlačky prstov unikátne, takže nie je šanca, že by sme našli iného človeka, ktorý sa dokáže do mobilného zariadenia dostať poctivým spôsobom bez akéhokoľvek vedomia jeho majiteľa.

Využitie technológie môže byť vhodné najmä v kombinácii s inými, už zaužívanými biometrickými zabezpečeniami, ako napríklad so senzorom na odtlačky prstov.