Úvod Aplikácie Todo.txt Touch – Lepší Prehľad Úloh

Todo.txt Touch – Lepší Prehľad Úloh [Recenzia]

0

Todo.txt Touch je natívna Android aplikácia, ktorá Vám pomôže lepšie si zorganizovať rôzne úlohy, ktoré máte spraviť, cez jeden textový súbor. Pred tým než začneme by som mal spomenúť, že zatiaľ, čo majú programátori plné ruky práce s prípravou novej technológie, budete musieť používať Todo.txt Touch s Dropboxom, ktorý sa postará o automatickú synchronizáciu dát na všetky vaše zariadenia.

 

Začiatok

Todo.txt Touch si môžete stiahnuť z dvoch miest. Prvé je samozrejme Android Market (prelink), kde táto aplikácia stojí €1.45. Druhé miesto je Github(prelink), kde si máte možnosť stiahnuť apk súbor so zdrojovým kódom a to všetko úplne zadarmo. Inštalácia z Githubu je dobrá, ak si chcete aplikáciu najskôr vyskúšať, alebo ak si v nej chcete spraviť vlastné úpravy (predpokladajúc, že Vám programovanie Android aplikácií nerobí žiaden problém :-)). Jediný protiklad je však fakt, že sa vám aplikácia nebude automaticky updatovať. Pre túto funkciu budete musieť „vycálovať“ tých spomínaných €1.45.

Prihlasovacia  obrazovka a Home Screen
Prihlasovacia obrazovka a Home Screen

Keď si aplikáciu stiahnete a nainštalujete, budete sa musieť prihlásiť do svojho Dropbox účtu, kde sa automaticky vytvorí priečinok /todo/todo.txt so všetkými informáciami.

 

Pojmy a Frázy v Todo.txt Touch

Todo.txt má pár výrazov a symbolov, ktoré označujú rôzne funkcie v aplikácii. Prečítajte si ich pred tým ako si pridáte novú úlohu.

  • Priorities: Pridanie priority do úlohy zvýši jej dôležitosť pomocou jej zobrazenia nad ostatnými úlohami a taktiež nastavením inej farby, ktorá túto úlohu zvýrazní. Prioritu k úlohe priradíte podľa písmen od A-E, napríklad takto: (A). Toto označenie môžete vložiť kdekoľvek do názvu ale štandardne sa to vkladá na začiatok: (A) Nezabudni kúpiť šunku!
  •  Projects: Projekty sa používajú ak chcete mať skupinu úloh pekne pohromade. Názov projektu sa označuje pomocou ‚+‘. Znovu, môžu sa pridať kamkoľvek ale väčšina ľudí ich pridáva na koniec úlohy. Príklad: (A) Nezabudni kúpiť šunku! +OslavaNarodenín
  • Contexts: Vyznačuje sa symbolom @, kontext je kde (alebo v akom kontexte) danú úlohu vykonáte. Napríklad: @doma, @práca, @telefón. Tak ako ostatné, pridať ich môžete kamkoľvek v názve ale väčšinou sa pridávajú na koniec. V našom príklade: (A) Nezabudni kúpiť šunku! +OslavaNarodenín @obchod

Naštastie pre nás, Todo.txt Touch zvláda väčšinu z tohoto sám. Keď pridávate úlohu, môžete si vybrať prioritu a akýkoľvek z existujúcich projektov alebo kontextov z menu. To znamená, že my musíme pridať projekt alebo kontext len jeden krát. Poďme si vyskúšať vytvoriť nejaké úlohy!

Vytváranie a Spravovanie Úloh

Obrazovky pridania úlohz a Priority
Obrazovky pridania úlohy a Priority

Todo.txt má neskutočne jednoduché užívateľské prostredie, takže pridávanie úlohy je veľmi jednoduché. Úlohy môžete pridávať tromi spôsobmi:

  • Pomocou ‚+‘ v pravom hornom rohu aplikácie.
  • Zatlačením tlačítka Menu a zvolením „Add Task“.
  • Pomocou ikonky, ktorú si môžete pridať na Váš home screen.

Keďže zatiaľ nemáme žiadne úlohy, budeme si musieť zadať projekt a kontext sami: typ Nezabudni kúpiť šunku! +OslavaNarodenín @obchod. Stále môžeme použiť okienko pre výber priority. Pre vybranie priority, kliknite na „Add“ a máte vytvorenú vašu prvú úlohu!
Pre správu vašej novovytvorenej úlohy, na ňu jednoducho kliknite, čo vám ponúkne menu so štyrmi možnosťami. Dokončiť(Complete), Uprednostniť(Prioritize), Obnoviť(Update) a Vymazať(Delete). Vymazanie úlohy ju vymaže z vášho todo.txt súboru. Dokončenie, ju označí s „x“ a ostane vo vašom todo.txt súbore, ďalej ju zarchívuje v súbore s názvom done.txt

Organizovanie Úloh

Obrazovka s Filtrovaním a Triedením
Obrazovka s Filtrovaním a Triedením

Todo.txt Touch prichádza aj s pár možnosťami navyše pre organizáciu. Stlačte tlačítko Menu pre možnosti.

  • Filter: Táto možnosť povolí zobrazovanie určitých úloh na základe priority, projektu, kontextu, alebo kľúčového slova. Napríklad si môžete nastaviť aby sa vám zobrazovali len úlohy s prioritou (A) alebo kontextom @obchod. Kľúčové slovo sa používa pre filtrovanie úloh pomocou výrazu, ktorý si vyberiete.
  • Sort: Váš zoznam úloh sa môže triediť štyrmi spôsobmi. Podľa priority, podľa ID vzostupne a zostupne a nakoniec podľa abecedného poradnia.
  • Vyhľadávanie: Toto jedndoducho vyhľadá hľadaný výraz a porovná ho s vašimi úlohami.
Obrazovka s Možnosťami a Nastavením
Obrazovka s Možnosťami a Nastavením

Slovo na Záver

QR
QR

Aj keď je táto aplikácia v jej začiatkoch (Verzia 0.7), je výborná, jednoduchá a ľahko sa používa pre správu toho, čo máte cez deň/týždeň/mesiac na pláne. Naviac k tomu máte možnosť si svoj zoznam spravovať na akejkoľvek platforme, pokiaľ má textový editor. Moja jediná požiadavka je home screen widget (ktorý sa momentálne vyrába). Rozhodne za to €1.45 stojí!