Úvod Elektromobilita Tvrdá rana pre elektromobily: S plnou batériou majú prísny zákaz vstupu!

Tvrdá rana pre elektromobily: S plnou batériou majú prísny zákaz vstupu!

Život majiteľov elektromobilov je opäť o čosi komplikovanejší. V obľúbenej destinácii zaviedli prísnu podmienku.

4

Elektromobily to nemajú ktovieako jednoduché. Stále sa stretávajú s ostrou kritikou, ktorá cieli na ich vážne i menej vážne nedostatky. A žiaľ, najnovšie správy zrejme len prilejú olej do ohňa. Ako píše server TECHBYTE.sk, majiteľom elektromobilov sa výrazne skomplikuje cestovanie po gréckych ostrovoch, ktoré sú veľmi obľúbenou dovolenkovou destináciou. A dôvod? Nemusia byť pustení na trajekty.

Grécke ministerstvo dopravy vydalo prísne nariadenie, podľa ktorého musí mať každý elektromobil alebo plug-in hybrid, ktorý sa chce previezť na palube trajektu, úroveň nabitia batérie aspoň 40 percent. Toto obmedzenie je už na prvý pohľad zaujímavé, pričom len málokomu dáva zmysel. Dokonca nedáva zmysel ani z hľadiska štatistiky, nakoľko tie neukazujú, že by bolo vyšším rizikom vzplanutie elektromobilu, než vzplanutie tradičného spaľováku.

Elektromobil
Ilustr. obr. | Zdroj: Pexels/úprava redakcie

Ani početné argumenty však nedokázali nič zmeniť. Nariadenie jednoducho platí, a teda je potrebné ho dodržiavať. Elektromobily a plug-in hybridy prevážané na trajektoch gréckych lodných spoločností tak musia mať pri naloďovaní úroveň nabitia batérie aspoň 40 percent.

Toto obmedzenie sa pritom nevzťahuje len na cesty trajektom medzi jednotlivými gréckymi ostrovmi, ale aj na cesty do zahraničia.

Ďalšie zbytočné starosti

Ťažko povedať, čo presne bol ten dôvod, ktorý viedol grécke ministerstvo dopravy k zavedeniu tak kuriózneho obmedzenia. No nech už je to čokoľvek, majitelia elektromobilov rozhodne nie sú spokojní. Nielenže nie je veľmi fér, ale taktiež znamená ďalšie zbytočné starosti, na ktoré bude treba myslieť pri plánovaní cesty.

Novo stanovená podmienka prikazuje vodičom, aby na miesto nalodenia na trajekt vždy prichádzali s batériou nabitou aspoň na 40 percent. Svoju cestu si tak budú musieť naplánovať tak, aby stihli navštíviť nabíjaciu stanicu.

Elektromobil
Ilustr. obr. | Zdroj: Getty Images Signature

Stojí pritom za zmienku, že nie všade sú nabíjacie stanice na každom rohu. A platí to aj o Grécku. V tejto krajine je nabíjacia infraštruktúra práveže celkom slabá, nakoľko pozostáva iba z 2 000 staníc. A čo navyše, väčšina z nich sa nachádza v okolí Atén a ďalších veľkých miest. Na ostrovoch sú nabíjačky viac-menej raritou.

Za nitky môžu ťahať poisťovne

Hoci podľa štatistík nie je u elektromobilov vyššie riziko vzniku požiaru, než u spaľovákov, je pravda, že ak k požiaru dôjde, proces hasenia je oveľa náročnejší a nebezpečnejší. To znamená, že hasenie môže zabrať oveľa viac času, a taktiež je naň potrebné disponovať vyškoleným personálom. A to na palube trajektu môže predstavovať značné komplikácie.

Taktiež stojí za zmienku, že požiare elektromobilov sú v mnohých prípadoch spôsobené poškodenou batériou. A ako sme vás informovali v samostatnom článku, ktorý nájdete na tomto odkaze, niekedy môže k vzplanutiu dôjsť aj niekoľko hodín od vzniku poškodenia. Aj preto niektoré servisy najskôr umiestňujú elektromobily do akejsi karantény.

Späť k pôvodnej téme, zavedenie obmedzenia taktiež mohlo vyplynúť z obáv poisťovní, ktoré majú uzavreté zmluvy s prevádzkarmi trajektov. Možno v rámci analýzy rizík usúdili, že nabíjanie elektromobilov na lodnej palube je jednoducho príliš riskantné, a že si túto zodpovednosť nechcú brať na svoje plecia.