Úvod Aplikácie Instagram vás chce spoznať: Chce vidieť občiansky alebo selfie video

Instagram vás chce spoznať: Chce vidieť občiansky alebo selfie video

Nové nástroje sú aktívne od minulého týždňa.

0
Nová ikona Instagramu

Instagram na pôde Spojeného kráľovstva a Európskej únie (EÚ) výrazne sprísňuje systém, ktorým overuje vek používateľov. Ide o veľkú zmenu, ktorá prichádza ako súčasť iniciatívy maximalizovať ochranu detí na internete.

Nové pravidlá na Instagrame platia od 7. novembra. Týkajú sa osôb, ktorých profil uvádza, že ešte nedovŕšili vek 18 rokov. Ako uvádza portál Sky News, ak sa títo používatelia rozhodnú zmeniť nastavenie veku tak, aby to vyzeralo, že majú nad 18 rokov, Instagram si od nich vypýta potvrdenie. To prichádza v troch podobách.

Občiansky, AI alebo známi

Prvou formou overenia je natočenie krátkeho selfie videa, ktoré je následne prehodnotené technológiou na odhad veku od nezávislej spoločnosti Yoti. Druhou formou je vyžiadanie potvrdenia veku od známych, treťou predloženie preukazu totožnosti, respektíve občianskeho preukazu.

Práve tretia spomenutá forma dvihla nejedno obočie. Predstavuje totiž nemalý zásah do súkromia, čo je pri Mete, spoločnosti prevádzkujúcej Instagram, celkom citlivá téma. Ide pritom o najpresnejší dostupný spôsob overenia, hoci celý proces môže trvať až dva dni, píše server Fontech.

Overenie formou selfie videa je menej spoľahlivé, no zase trvá podstatne kratšie ako overenie prostredníctvom občianskeho preukazu. Natočené video údajne smeruje rovno na servery spoločnosti Yoti, kde prebieha potrebná analýza. Systém skenuje kontúry tváre, na základe čoho vyhodnotí približný vek. Akonáhle je analýza ukočená, video sa z databázy vymaže. Celý proces má trvať nanajvýš 20 minút.

Spôsob overenia prostredníctvom potvrdenia od známych asi ani netreba veľmi vysvetľovať. V princípe má fungovať tak, že vaši priatelia na základe žiadosti potvrdia alebo vyvrátia, že máte nad 18 rokov. Táto možnosť ale nebude dostupná na všetkých trhoch. Aktuálne vraj nie je aktívna ani na Slovensku.

„Chceme, aby každý mohol využívať Instagram spôsobom, ktorý zodpovedá jeho veku, čo znamená, že musíme vedieť, koľko má rokov – a to je výzva pre celé naše odvetvie,“ uviedla Tara Hopkinsová, riaditeľka Instagramu pre verejnú politiku. „Preto je dnešné oznámenie takým dôležitým krokom a preto sme obzvlášť radi, že spolupracujeme so spoločnosťou Yoti, ktorá je lídrom v oblasti vytvárania účinnej technológie na overovanie veku, pričom stavia ochranu osobných údajov na prvé miesto.“

Instagram
Zdroj: Solen Feyissa/Flickr

Pomôže to, no len veľmi málo

Podľa niektorých však tieto opatrenia nie sú postačujúce. NSPCC, britská charitatívna organizácia pre ochranu detí, uviedla, že hoci ju tento krok zo strany Instagramu teší, zavedené nástroje zrejme nezasahujú dostatočne ďaleko.

„Tieto opatrenia v snahe zastaviť mladých používateľov, ktorí si na Instagrame vytvárajú dospelé účty, ako aj snahe ochrániť deti, ktoré ich už používajú, pomôžu len málo,“ tvrdí Richard Collard, vedúci pre politiku a regulácie z NSPCC. „Preto je potrebné, aby vláda predložila robustný zákon o online bezpečnosti, ktorý zabezpečí, aby každá sociálna sieť mala zákonnú povinnosť chrániť deti pred škodlivým obsahom na svojej platforme.“