O vysoko sofistikovaných a bezpečných dátových centrách ste možno počuli v spojení so spoločnosťami Facebook alebo Google. Špecializované miesto pre prevádzku serverov, dátových úložísk a potrebnej sieťovej infraštruktúry svetovej úrovne sa ale nachádza aj u nás.

Na našom území ich je niekoľko. Operátor Orange prevádzkuje tri, z toho dve sa nachádzajú na území Bratislavy a jedno je v Banskej Bystrici. Z bezpečnostných dôvodov nemôžeme zverejniť presné umiestnenie dátového centra a ani fotografie vonkajších priestorov.

V Banskej Bystrici sídli aj dohľadové centrum, ktoré prevádzku dátového centra sleduje nepretržite a je pripravené reagovať na každú mimoriadnu udalosť.

To najzaujímavejšie sa však nachádza vo vnútri dátového centra, ktoré bolo vybudované pred viac ako piatimi rokmi na tzv. zelenej lúke a na strategickom mieste. To znamená mimo záplavovej zóny, ďaleko od letiska a veľkých fabrík a s dobrým prístupom ku všetkým potrebným zdrojom pre prevádzku.

datove centrum
Nech sa páči, vstúpte.

Od výstavby je dátové centrum v nepretržitej prevádzke a funguje bez akéhokoľvek výpadku. Orange svoje dátové centrum vybudoval na základe medzinárodných odporúčaní a svetových štandardov.

Efektivita a spoľahlivosť

Dátové centrum je rozdelené na kancelársku a technickú časť. Od seba sú oddelené úplne. To znamená, že mimoriadna udalosť v jednej časti neovplyvní prevádzku v druhej časti centra a naopak.

Orange prevádzkuje jedno z najefektívnejších dátových centier v strednej a východnej Európe. Dátové úložiská, servery, transformátory a dokonca aj osvetlenie bolo vyberané a prispôsobené tak, aby mali čo najmenšie straty a nízku spotrebu elektrickej energie.

datove centrum
Efektivitu prevádzky a každý jej detail je možné sledovať, vyhodnocovať a upravovať v reálnom čase.

Dátové centrum využíva najmodernejší systém nepriameho vodného chladenia, ktorý odvádza teplo z technických miestností na strechu budovy, kde ho eliminujú špeciálne chladiace zariadenia. Sú celkovo tri.

Akýkoľvek prvok potrebný pre prevádzku dátového centra má svoj druhý klon. Dôležité komponenty sú vždy dva, pričom sú samostatné a na sebe nezávislé. Ak sa niečo pokazí v jednej miestnosti, je tu druhá, presne taká istá, okamžite k dispozícii a v prevádzke.

datove centrum
Aj veľká miestnosť pokrývajúca napájanie dátového centra má svoju vernú záložnú kópiu.

Spomenieme napríklad dva od seba nezávislé transformátory s vysokým 2 MW výkonom, dve napájacie miestnosti, dve nezávislé pripojenia na kostrovú optickú sieť, samostatné požiarne zóny…pokračovať by sme mohli ešte na niekoľko riadkov.

Pri výpadku vysokého napätia okamžite preberajú napájanie naftové generátory značky Caterpillar. Generátor má 12 valcov, štyri turbodúchadlá a veľký je asi ako menšia dodávka. Generátory majú na naštartovanie 40 sekúnd. Počas tejto veľmi krátkej doby napájanie udrží bezbatériový záložný systém (UPS).

Orange sa vyhýba akumulátorovým riešeniam, ktoré nemusia byť dokonale spoľahlivé a sú náročnejšie na údržbu.

datove centrum
Zásoba paliva pre výkonný dieselový generátor.
datove centrum
Pohľad na bezbatériový záložný systém, ktorý využíva rotačný mechanizmus. Kvôli minimalizácii strát je rotor uložený vo vákuu.

Čistá technologická plocha dátového centra má asi 1 000 metrov štvorcových. Tvoria ju tri miestnosti, ktoré slúžia pre potreby operátora Orange, ale aj pre zákazníkov operátora, ktorí využívajú komplexné virtuálne služby, housing riešenia na mieru a podobne. V centre majú svoje dáta aj veľké slovenské spoločnosti zvučných mien, ktoré ale menovať nebudeme.

datove centrum 9
Orange vyhovie rôznym požiadavkám zákazníkov. Svoj server môžu mať oddelený klietkou alebo bariérami, ktoré server ukryjú aj vizuálne. Do jednej miestnosti vedie hneď niekoľko vstupných dverí. K serverom je tak možné vybudovať samostatné oddelené vstupy.

V jednej miestnosti sa nachádza asi 90 rackov, ktoré sú vybavené servermi, switchmi, úložiskami a ďalšími potrebnými technológiami. Zálohovanie tých najdôležitejších dát prebieha pomocou magnetických pások, ktoré sú stále najspoľahlivejšie.

Pásky sa obmieňajú autonómne v uzavretom segmente pomocou robotického a rýchlo pracujúceho ramena.

datove centrum
Infraštruktúra je vedená nad zemou…
datove centrum
…a taktiež pod zemou, v hĺbke asi jedného metra

Bezpečnosť

Do dátového centra sa nepovolená osoba nemá šancu dostať. Komplexný kamerový systém s nočným videním zaznamená aj ten najmenší pohyb. Areál je zabezpečený nepretržite a má vlastnú výjazdovú bezpečnostnú službu, ktorá vie byť na mieste za okamih.

Samotná budova je vyhotovená zo železobetónu a je kompletne izolovaná. Vstup do jednotlivých miestností je podmienený rôznymi bezpečnostnými prvkami, ktoré opäť nemôžeme menovať.

datove centrum
Vľavo vstup do chladnej chodby.

datove centrum

datove centrum

V technických priestoroch je udržiavané absolútne bezprašné prostredie a stála teplota. Napríklad senzory dymu sú asi tisícnásobne citlivejšie ako tie bežné do domácností. IT jednotky sú prevádzkované v tzv. v chladných chodbách pri konštantnej teplote 24 stupňov. Nikde sme napr. nenašli odloženú škatuľu, spojovací materiál a vlastne nič, čo by tam nemalo byť.

V podstate sa vám nepodarí nájsť ani malý chumáč prachu, kedže je dátové centrum hĺbkovo čistené v pravidelných intervaloch.

datove centrum

Ak by náhodou v dátovom centre nastal požiar, prevádzkovateľ ho neodpojí od elektrickej energie. Samozrejme, ak by horel priamo elektrický prívod, tak ten odpojený bude. Hasiaci systém využíva špeciálny plyn, zmes dusíka, argónu a CO2 pod určitým tlakom.

datove centrum
Hasiaca zmes

Tento plyn nenarúša ozónovú vrstvu, nie je nebezpečný pre človeka a nepoškodí technológiu v dátovom centre. Dátová prevádzka zákazníkov Orange nebude prerušená ani pri komplexnej deštrukcii dátového centra.

Počas prehliadky padol za vhod príklad pádu lietadla na dátové centrum. Pri takejto udalosti, ktorá, dúfame, nikdy nenastane, preberie prevádzku druhé dátové centrum, ktoré je asynchrónnej vzdialenosti.

Prehliadka

V dátovom centre spoločnosti Orange sme strávili vyše dvoch hodín, navštívili sme každú technickú miestnosť a videli sme veľa špičkovej technológie vrátane miestnosti, ktorá je určená pre 5G technológie. Tá je ale zatiaľ takmer prázdna, resp. sa jej architektúra pripravuje.

datove centrum
Sála pripravená pre 5G technológie.

Zaujímavá charakteristika v riadkoch vyššie je iba stručným výkladom toho, čo všetko sme sa o dátovom centre dozvedeli. Orange dátové centrum neustále rozvíja a vylepšuje. Dátové centrum vlastne pri ďalšej návšteve nenájdete v takom stave, v akom ste ho opustili.

datove centrum

Vždy niečo pribudne, niečo sa zmení alebo vylepší. Dátové centrum jeho manažér prirovnal k žijúcemu IT organizmu.

Za pozvanie do priestorov ďakujeme spoločnosti Orange a za skvelú prehliadku manažérovi dátového centra, Tomášovi Zápražnému.