Spoločnosť Google začala v týchto dňoch rozposielať niektorým vývojárom aplikácií elektronické avízo, ktoré hovorí o sprísnení podmienok pri využívaní služieb takzvaného zjednodušeného ovládania. 

Programovateľné rozhranie časti operačného systému Android pre zjednodušené ovládanie, resp. uľahčenie prístupu slúži vývojárom na to, aby upravili svoje aplikácie pre zdravotne postihnutých užívateľov.

V nastaveniach smartfónu nájdeme pri týchto položkách rôzne funkcie. Zrakovo postihnutým napríklad pomôže hlasová spätná väzba, gesto pre priblíženie obrazu, zobrazenie textu s vysokým kontrastom a tak podobne.

Problémom je, aspoň pre Google, že vývojári možnosti zjednodušeného ovláda nevyužívajú iba pre prispôsobenie aplikácií pre zrakovo alebo inak postihnutých ľudí.

API zjednodušeného ovládania dokonca tvorí gro niektorých aplikácií, ktoré pritom nie sú priamo určené pre ľudí so zdravotným postihnutím. Vývojári takýchto aplikácií musia svoje produkty upraviť tak, aby možnosti zjednodušeného ovládania nevyužívali.

aplikacie

Oslovení vývojári majú na nápravu 30 dní. Ak sa k nej neodhodlajú, ich aplikácia bude z obchodu Play vymazaná. Dokonca im môže byť zrušený vývojársky účet a hrozí im správne konanie.

Táto zmena nejakým spôsobom ovplyvní stovky a možno až tisíce aplikácií. Niektoré sa bez prístupu k službám zjednodušenia nezaobídu. Vymenujeme pár appiek, ktorých sa to týka. Ide napríklad o populárny šetrič energie Greenify, popredného správcu hesiel LastPass, nástroj pre automatizovanie úloh Tasker alebo napríklad Button Mapper, ktorý zmení funkcionalitu hardvérových tlačidiel.

Spoločnosti Google ide s najväčšou pravdepodobnosťou o bezpečnosť. Vďaka rozhraniu zjednodušeného ovládania môžu tvorcovia aplikácií pristupovať k zásadným systémovým možnostiam, čo sa javí ako potencionálne nebezpečné. Rozhranie vývojárom totižto umožňuje meniť základnú funkcionalitu systému a jeho ovládanie.

O približne mesiac uvidíme, ako sa dotknutí vývojári s problematikou vysporiadali. Niekoľko dobrých aplikácií zrejme zahučí. Teda ak si vývojári využívanie zjednodušeného ovládania dôkladne neobhája, poprípade nepožiadajú o výnimku.