Vo vývojárskom náhľade operačného systému Android vo verzii 8.1 Oreo sa objavila užitočná funkcionalita, ktorá je typická pre niektoré aplikácie tretích strán. Novinka odhalí, ktoré aplikácie nadmerne vybíjajú batériu a prečo. 

Funkcia je označovaná ako wakelock detector. Systém presne identifikuje aplikácie, ktoré bránia zariadeniu prechodu do takzvaného hlbokého spánku. Neustály dopyt aplikácií po zdrojoch nadmerne vybíja batériu, a to v niektorých prípadoch svižným tempom.

Ak je smartfón v hlbokom spánku, dochádza k veľmi miernej spotrebe energie. Počas spánku sú stále aktívne notifikácie a všetky pohotovostné služby operačného systému Android.

Novinka nielen že označí aplikácie, ktoré zariadenie často prebúdzajú, ale udá aj dôvod, prečo tomu tak je. Niektoré aplikácie potrebujú pre svoj chod napríklad aktívny GPS modul pre presné určenie umiestnenia.

Android
© AndroidPolice

Wakelock detector vás s odstupom času upozorní, že by ste mali vypnúť GPS konketivitu, keďže tá či oná aplikácia vďaka nej nedovolí zariadeniu prejsť do režimu hlbokého spánku.

Potom sú tu aplikácie, a tých je viac, ktoré nie sú dokonale optimalizované a zariadenie prebúdzajú úplne zbytočne. Takéto aplikácie musíte systémovo tzv. zabiť alebo ich jednoducho odinštalovať a nájsť si kvalitnejšiu alternatívu.

Ako sme spomínali, funkcia sa nachádza v nefinálnej verzii OS Android 8.1 Oreo. Dúfame, že sa pretaví aj do stabilnej verzie určenej pre všetky kompatibilné zariadenia.

Wakelock detector je praktický a kvôli nemu mnohí používali aplikácie tretích strán. Takto by sme mali užitočnú funkciu k dispozícii natívne, priamo v operačnom systéme.