Facebook dostal pokutu od Európskej komisie vo výške 110 miliónov eur

Facebook dostal pokutu od Európskej komisie vo výške 110 miliónov eur

1
Mark Zuckerberg, riaditeľ spoločnosti Facebook

Spoločnosť Facebook, pod ktorú spadá rovnomenná sociálna sieť a ďalšie digitálne produkty, dostala od Európskej komisie pokutu v obrovskej výške.

Suma 110 miliónov eur je pre bežných smrteľníkov len ťažko predstaviteľná, no reálna. Facebook doplatil na chybu pri akvizícii komunikačnej platformy WhatsApp.

Pripomeňme, že Facebook prevzal platformu WhatsApp v roku 2014. Oprávnené autority Európskej únie skúmali túto akvizíciu a nakoniec ju aj schválili. V pozornosti EU však akvizícia zostala stále.

Facebook v rámci akvizície tvrdil, že nevytvorí žiadne prepojenie medzi aplikáciou WhatsApp a sociálnou sieťou Facebook, resp. inými službami a produktami v portfóliu spoločnosti. Rovnaké skutočnosti uviedol aj v odpovedi na žiadosť Európskej komisie.

Oficiálny sľub dlho neplatil. V roku 2016 vývojársky tím, ktorý stojí za platformou WhatsApp oznámil, že bude zdieľať údaje o používateľoch s materskou spoločnosťou Facebook.

Facebook
© red.

Oznámenie vyvolalo pobúrenie, kedže bolo v rozpore s pôvodným tvrdením. Európska komisia na postup spoločnosti Facebook reagovala a dospela k jednoznačnému záveru.

Spoločnosť Facebook poskytla podľa komisie zavádzajúce informácie, za čo jej bola udelená vyššie spomenutá pokuta.

Komisárka Margrethe Vestagerová sa vyjadrila, že rozhodnutie o udelení odstrašujúcej pokuty je jasným signálom pre ostatné spoločnosti, ktoré musia dodržiavať všetky platné pravidlá a zákony Európskej únie o zlučovaní spoločností a o hospodárskej súťaži.

Podľa komisárky sú spoločnosti povinné poskytovať orgánom presné a pravdivé informácie.

Dopad

Na druhej strane, porušenie pravidiel a rozhodnutie o udelení pokuty neovplyvní už schválenú akvizíciu. Európska komisia napriek tomu považuje dané porušenie pravidiel za veľmi závažné.

Facebook si je pochybenia vedomí. Rozhodnutie uznal a vzdal sa svojich procesných práv, ktoré by mu napríklad umožnili ústne vypočutie alebo nahliadnutie do spisu. Facebook s Európskou komisiou pri legislatívnom konflikte spolupracoval.

Európska komisia udelila pokutu za nesprávne/zavádzajúce informácie prvý krát od roku 2004, kedy vstúpilo do platnosti nariadenie o fúziach.

Európska komisia

Úlohou Európskej komisie je podporovať všeobecné záujmy Európskej únie pomocou návrhov a presadzovania právnych predpisov, ako aj vykonávania politík a rozpočtov Európskej únie.

Predsedom Európskej komisie je Jean-Claude Juncker, komisia sídli v belgickom Bruseli a vznikla v roku 1958. V kolégiu komisárov pôsobí z každej krajiny Európskej únie jeden člen.