Greenpeace vyhodnotil, ktoré technologické spoločnosti sú najekologickejšie

Greenpeace vyhodnotil, ktoré technologické spoločnosti sú najekologickejšie

0

Greenpeace ako medzinárodná nezisková organizácia na ochranu životného prostredia zverejnila správu, ktorej výsledky určili „najzelenšie“ technologické spoločnosti sveta.

Tzv. index čistej energie odzrkadľuje snahu spoločností o čo najčistejšiu a najekologickejšiu prevádzku. Technologické spoločnosti sa vo veľkej miere zaoberajú vývojom softvéru, ktorý až tak špinavý nieje.

Na druhej strane, prevádzka dátových centier a serverov si vyžaduje veľké množstvo energie a čím čistejšia je, tým lepšie. Výroba mobilných telefónov a iných zariadení, ktoré dostávajú nové generácie prakticky každý rok, je podstatne menej ekologická.

Aj v tomto smere vedia popredné technologické spoločnosti pracovať tak, aby bola výroba čo najekologickejšia. Nemenej podstatnú úlohu tiež zohrávajú schopnosti efektívnej recyklácie ich produktov.

Medzi najpopulárnejšími technologickými spoločnosťami v tomto smere vedie Apple. Apple spotrebuje 83 % energie z obnoviteľných zdrojov, čo je bezpochyby impozantné číslo. Hneď za spoločnosťou Apple nasleduje Facebook. Ten používa 67 % energie z obnoviteľných zdrojov. Ďalšie miesto obsadil Google s 56-percentnou využiteľnosťou obnoviteľných zdrojov energie. Všetky tieto tri spoločnosti sa zároveň zaviazali, že sa budú snažiť využívať 100 % čistej energie z obnoviteľných zdrojov.

Výstavba novej centrály Apple. Pokrývať ju bude 65 tisíc metrov štvorcových solárnych panelov

V rebríčku sa tento rok objavil nováčik a okamžite dominoval nad ostatnými spoločnosťami. Spoločnosť Switch sídli v meste Las Vegas a podľa Greenpeace funguje na energii pochádzajúcej výhradne len z obnoviteľných zdrojov. Firma Switch sa zaoberá telekomunikačnými službami a cloudovými riešeniami.

Určite je vhodné poukázať prstom na ďalšie tech spoločnosti, ktoré patria medzi najväčšie a najbohatšie na svete, no čistá energia sa k nim dostáva pomalšie. Microsoft využíva 32 % energie z obnoviteľných zdrojov, Amazon len 17 % a hanbiť sa môže Oracle s 8 % využiteľnosťou čistej energie.