Zdroj: Pinterest

Telekom sa rozhodol, že do svojich služieb zaradí aj novinku pre nepočujúcich. Tí si budú môcť aktivovať službu Mobilný internet L s výraznou zľavou. Táto akcia platí po dobu dvoch rokov.

Mobilný internet L pre nepočujúcich si pritom môže aktivovať jedenkrát každá osoba, ktorá je príslušnými úradmi uznaná za sluchovo postihnutú, vysvetľuje operátor. Spraviť tak môžu len osobne na predajni.

Na Slovensku má čiastočnou alebo úplnou stratou sluchu trpieť 3 až 5 percent obyvateľov. Na posunkovú reč sa má spoliehať až 10 tisíc ľudí, čo v žiadnom prípade nie je zanedbateľné číslo. Telekom zároveň spustil aj novú službu, Online tlmočník, vďaka ktorému môžu klienti cez Skype vybaviť úradné záležitosti a ďalšie úkony, ktoré by sami nezvládli.

Do ich pilotného programu sa prihlásilo 150 nepočujúcich. Piati tlmočníci týždenne obslúžia až 40 zákazníkov. Program zatiaľ funguje v pondelok, stredu a piatok od 8:00 do 20:00.

  • KalichVydra

    Aj ja chcem, mám úplnú hluchotu keď oco mňa niečo pýtajú. Platí to ?