Úvod Novinky Aktuálne Kupujete zo zahraničia? Od 1. mája nás čakajú vyššie poplatky a takéto...

Kupujete zo zahraničia? Od 1. mája nás čakajú vyššie poplatky a takéto komplikácie!

25

Sem tam, no dobre, často sa pýtam, prečo sa na Slovensku tak komplikujú veci. Príkladom mojej frustrácie zo slovenských úradov sú nové podmienky pri nákupe zo zahraničia. Nové pravidlá, ktoré do platnosti vstúpia už 1. mája 2016 sa týkajú e-shopov a tovaru z krajín mimo Únie, najčastejšie Číny USA a Turecka.

Podmienky v colnom konaní pri poštových zásielkach sa od 1. mája 2016 zmenia v súvislosti s platnosťou Colného kódexu únie, píše server Openiazoch. Zmeny sa týkajú poštových zásielok z e-shopov mimo EÚ doručované fyzickým osobám na Slovensku, teda úplne bežným ľuďom.

Aj dobré správy

Predtým, než vysvetlíme, čo sa mení k horšiemu musíme spomenúť, že zmena sa netýka balíčkov s hodnotou do 150 EUR. „Ak budú obsahovať aj korektný doklad o hodnote a nebudú podliehať zákazom a obmedzeniam, colný úrad rozhodne o prepustení do voľného obehu ihneď. Vymeria dovozné platby alebo zásielku prepustí s oslobodením od dovozných platieb. Ak to možné nebude, zásielku pošta uskladní, kým príjemca nepredloží potrebné doklady,“ uviedla pre server OpeniazochBožena Chríbiková, hovorkyňa Colného úradu Žilina.

Aj zlé správy

Horšia situácia čaká ľudí, ktorí si plánujú kúpiť niečo s hodnotou nad 150 EUR. Na zásielky s takouto hodnotou budú musieť príjemcovia podať colné vyhlásenie, v ktorom budú uvedené všetky údaje, ktorých uvádzanie vyžadujú predpisy.

V praxi to znamená asi toľko, že ak si budete chcieť objednať napríklad paitballovú zbraň, budete musieť preukázať, že máte licenciu. Do celého projektu sa pritom môžu zapojiť naozaj všelijaké inštitúcie, ako napríklad Slovenská obchodná inšpekcia, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Úrad verejného zdravotníctva, Štátna veterinárna a potravinová správa a podobne. Ak si budete chcieť dať doručiť niečo, čo spadá pod ich kompetenciu, budete si od nich musieť vyžiadať aj príslušné vyjadrenie, ktoré budete musieť predložiť colníkom. Prečo veci nekomplikovať, keď sa to dá, však?

Zmení sa výška poštových poplatkov – v náš neprospech

Ďalšou prevratnou novinkou colníkov je zahŕňanie výšky poštových poplatkov do colnej hodnoty balíka, ktorá predstavuje základ pre výpočet cla. „Bude vyššia, a tým sa zvýšia náklady pre príjemcu zásielky,“ dodala Chríbiková. Viac informácií sa dozviete na tomto odkaze, na ktorý sa snaží pritiahnuť pozornosť aj samotná hovorkyňa.

Super.