Úvod Tlačová správa Slováci sa pred nákupom v kamennej pobočke stále viac spoliehajú na informácie...

Slováci sa pred nákupom v kamennej pobočke stále viac spoliehajú na informácie z internetu

Tlačová správa

1

Cesta slovenských spotrebiteľov stále častejšie začína práve na internete. Podľa prieskumu agentúry Millward Brown realizovaného v spolupráci so spoločnosťami Google a O2 Slovakia, bolo až 31% nákupov zákazníkov v mobilného operátora uskutočnených na základe informácií, ktoré si vyhľadali na internete. Tento prieskum bol realizovaný v lete 2015 na vzorke 1500 respondentov.

Internet zohráva v spotrebiteľskom správaní Slovákov čoraz významnejšiu úlohu. Podľa výsledkov štúdie nielenže narastá celkový počet tržieb online, ale navyše až 4 z 10 nákupov na pobočke sú ovplyvnené informáciami, ktoré si zákazník našiel na internete. Ten má aj čoraz väčší vplyv na finálne rozhodnutie zákazníka o kúpe (11% zo všetkých nákupov). Pre mnohých tak internet tvorí často prvý zdroj informácií, ktorý ovplyvňuje ich nákupné rozhodnutia.

Hovoríme o tzv. ROPO efekte – z angl. Research Online, Purchase Offline – prieskum online, nákup offline. Tento jav sa pomerne zaujímavo odrazil aj na výsledkoch posledného Consumer Commerce Barometra, z ktorého vyplýva, že na Slovensku je až 36% nákupov v kamennej predajni ovplyvnených prieskumom online, podobne tak aj u našich susedov v Českej republike (33%) a Poľsku (36%).

obr_1

„Mnoho firiem si neuvedomuje dôležitú úlohu internetu a jeho vplyv na predaj v kamennej pobočke. Práve výsledky prieskumu realizovaného na vzorke zákazníkov spoločnosti O2 nám dávajú jasný signál o význame internetu pri nákupných rozhodnutiach Slovákov. Online sa v čoraz väčšej miere podieľa na tržbách v offline, čo vyjadruje aj tzv. ROPO efekt. Platí to rovnako aj pre spoločnosti, ktoré nedisponujú vlastnými e-shopmi, no napriek tomu sa pre nich internet stáva čoraz dôležitejším komunikačným kanálom,“ komentoval výsledky štúdie Rasťo Kulich, Country Manager spoločnosti Google Slovensko.

obr_2

„Online prostredie nie je len priestorom pre získavanie a zhromažďovanie informácií, v našom vnímaní je aj jedným z najdôležitejších predajných kanálov. Až tretina všetkých nákupov O2 produktov a služieb je ovplyvnená informáciami na internete, priamy nákup z pohodlia obývačky tvorí až 10% celkového objemu. Trendom bude jeho ďalšie navyšovanie, preto je pre nás online prostredie prioritou, keďže už dnes je tretím najsilnejším predajným kanálom. V O2 nás baví pretvárať dostupné inovácia na komfortné a reálne využiteľné služby pre život našich zákazníkov. Sústredíme sa najmä na jednoduchosť týchto služieb, čo nám umožňuje priblížiť ich zákazníkom ešte viac,“ uviedla hovorkyňa O2 Martina Jamrichová a dodáva: „Sila onlinu je nám dlhodobo známa a aj preto sme v minulom roku pretransformovali náš e-shop na tzv. samoobslužnú zónu. Kroky, ktorými zákazník prechádza pri online nákupe sú indentické s tými, ktoré absolvuje v kamennej predajni.“