Poznáte to. Zazvoní vám telefón, vy sa rozhodnete prijať hovor a po priložení telefónu k hlave zázračne zhasne displej. V prvom rade ide o to, aby ste uchom alebo lícom nevykonali nechcený dotyk. Na druhom mieste je potom šetrenie energie, keďže by displej svietil zbytočne.

Po ukončení hovoru a oddialení telefónu od hlavy sa displej pekne rozsvieti a vy s ním môžete môžete operovať ďalej. Táto funkcionalita sa pri telefónoch s dotykovou obrazovkou objavila veľmi dávno, doslova pred mnohými rokmi. Stojí za ňou malý snímač, tzv. senzor priblíženia, resp. proximity senzor. Ten nájdeme na prednej strane smartfónu, niekde v okolí horného slúchadla. Často je viditeľný voľným okom.

Spoločnosť Elliptic Labs pred pár rokmi zaujala na podujatí CES technológiu 3D gestikulácie, vďaka ktorej mohli užívatelia len mávnutím ruky ovládať aplikácie, prijímať hovory alebo pracovať s inými funkciami smartfónu. Technológia bola založená na rozpoznávaní ultrazvukových vĺn, pričom ale spoločnosť nevidela široké možnosti uplatnenia v praxi. Teda aspoň zatiaľ. Spoločnosť sa ale nevzdala a princíp šírenia ultrazvukových vĺn využila v detekcii priblíženia. Stačí, aby sa počas prichádzajúceho hovoru zo slúchadla začalo šíriť malé množstvo ultrazvukových vĺn, ktoré dokážu zhodnotiť priblíženie na rovnakej alebo aj lepšej úrovni, ako súčasná metóda. Energetická spotreba je pritom minimálna a aj technologická náročnosť spolu s nákladmi klesli na akceptovateľnú úroveň. Výrobcovia by sa okrem toho zbavili nevzhľadného senzoru na prednej strane svojich smartfónov.

ultrazvuk

Spoločnosť Elliptic Labs je veľmi optimistická a podľa nej bude takýto smartfón predstavený už v tomto roku. My dúfame, že sa jej prognóza naplní.