Typickým spôsobom digitálnej ochrany sú tradičné heslá a PIN kódy. Google však v roku 2008 predstavil v operačnom systéme Android zaujímavú možnosť zabezpečenia, a to prostredníctvom vzoru, aký si sami zvolíte.

Na displeji máte jednoducho deväť bodov, ktorých spojenie vo vami zvolenej línii, respektíve poradí odomkne smartfón a otvorí vám prístup do užívateľského rozhrania.

Takéto zabezpečenie sa javí ako veľmi kvalitné a jeho používanie je rýchle a jednoduché, keďže vám stačí „potiahnuť“ prstom po displeji namiesto zadávania čísel alebo písmen na klávesnici.

Nórska univerzita pre vedu a výskum a jej predstavitelia sa zamerali práve na tento spôsob softvérovej ochrany a snažili sa zistiť, do akej miery je bezpečný.

Výskum ukázal, že jedinci používajúci uzamykanie vzorom sú jednoducho predvídateľní a podobne, ako si ľudia volia heslá typu „heslo“ alebo PIN kódy v podobe „123456“, postupujú aj pri definovaní vzoru.

Používatelia chcú byť chránení, ale hľadajú najjednoduchšiu možnú cestu ako to docieliť, a teda vzory sú často jednoduché alebo intuitívne.

Na obrázku nižšie sú zobrazené vzory, ktoré ľudia najčastejšie používajú, pričom 44 % dáva prednosť gestu z ľavého horného rohu a až 77 % ľudí začína svoj vzor v jednom z rohov, nehovoriac o počte uzlov, kde väčšina jedincov používa štyri alebo päť uzlov.

weak-android-lock-patterns-640x380Typické je aj znakovanie v podobne písmena abecedy, ktoré často korešponduje napríklad so začiatočným písmenom mena používateľa a pod.

Vzhľadom na možný počet chýb pri zadávaní je teda veľká šanca, že prípadný zlodej smartfónu gesto uhádne a dostane sa tak k vášmu digitálnemu súkromiu.

Pokiaľ vám uzamykanie vzorom vyhovuje, vytvorte si vzor aspoň z ôsmich uzlov, nezačínajte ho z jedného z rohov alebo sa aspoň vyhnite tomu ľavému hornému, ktorý je najčastejšie používaný.

alp-complexity-640x375

V smartfónoch uchovávame množstvo citlivých dát a mali by sme ich dostatočne chrániť pred zneužitím, aj za cenu trochu zložitejšieho odomknutia obrazovky.

Aký spôsob uzamykacej ochrany používate vy? Vzor, PIN, heslo, odtlačok prstu alebo žiadny?