Hotely, kaviarne, reštaurácie, letiská ale aj WiFi siete rôznych inštitúcií, škôl či úradov. Online dnes môžete byť skrátka všade, problémom však môže byť zabezpečenie dostupných WiFi sietí, kde heslo k nim dostanete napríklad na vyžiadanie a pod.

Tento problém môže pomôcť vyriešiť veľmi užitočná aplikácia WiFi Map Pro, ktorá obsahuje databázu hesiel aj s mapou k dostupným WiFi sieťam doslova po celom svete.

Stačí si stiahnuť balíček konkrétnych hesiel pre krajinu a mesto, v ktorom sa nachádzate, respektíve do ktorého sa chystáte cestovať.

Databáza hesiel je skutočne veľká, za čo môže hlavne možnosť pridávania sietí a ich hesiel samotnými užívateľmi a aj vy tak môžete pomôcť ku konektivite ostatným používateľom smartfónov a tabletov.

wifi-map-pro

Databáza sa neustále rozširuje a aj keď je aplikácia na stiahnutie zadarmo, niektoré databázy hesiel sú dostupné prostredníctvom in-app nákupu. Jedná sa však o položky v rádovo desiatkach centov.

Vyskúšajte aplikáciu a buďte online!

[googleplay url=“https://play.google.com/store/apps/details?id=io.wifimap.wifimap“]